حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه ی الطاف بیکرانش خانواده بزرگ مجتمع صنایع سلولزی فومنات توانست گامهای بلندی در راستای دستیابی به چشم انداز ، افزایش کیفیت و رضایتمندی ذینفعان مخصوصا شادی روح بلند مرحوم علی مشمولی بنیانگذار مجتمع صنایع سلولزی فومنات بردارد.
در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی تبریک صمیمانه خود را به مشتریان ، همکاران و خانواده معززشان تقدیم داشته ؛ سلامتی ، بهروزی و شادی شما را از خداوند بزرگ خواستاریم وامیدواریم که در سال جدید با عبور از تمامی بحرانها به آرامش و آسایشی که همگی استحقاقش را داریم برسیم .

هیات مدیره و مدیر عامل
مجتمع صنایع سلولزی فومنات