بنام خالق هستی

گرچه سال ۹۷به زیبایی آغاز شد و به خوبی پیش میرفت ، اما درنیمه سال آواری سنگین برما فرود آمد وکوهی را که بدان تکیه داشتیم درهم شکست وضربه مهلک وغیر قابل انتظاری برهمه ما وارد آمد اما…هرکدام از ما با توجه به میزان ظرفیت و توانایی خود برخاستیم و تمام تلاشمان را کردیم تا مجموعه فومنات راهمچنان پویا و سرافراز نگهداریم.پس وظیفه خود میدانیم که از فرد فرد اعضای خانواده فومنات کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم و امیدواریم همه ما راه و روش و طرز فکر آقای مهندس علی مشمولی راسرلوحه کار وزندگی قرار دهیم ومانند ایشان نظافت ،نظم و نظارت را در تمام امور اجرا کنیم تا همچنان بعنوان یک مجموعه پیشتاز و نمونه مطرح باشیم.
برایتان سالی سرشار از سعادت ،سلامت وبهروزی را از خداوند منان خواستاریم وامیدواریم در گرمای ملایم و فرحبخش روزهای زیبای بهاری همچون درختان بهاری زندگیتان شکوفه باران شود.

هیئت مدیره شرکت نئوپان فومنات

 

امروز هوای خانه معمولی نیست
این منحنی نشاط معمولی نیست

گل، بوی بهار، عطر باران، احساس
در فرض معادلات مجهولی نیست

ترسیم بهار عمر با عطر حضور
در غم برود، باور معقولی نیست!

اینها همه را کنار هم بگذاریم
جز عطر بهار تازه محصولی نیست

حال همه خوب است ولی صد افسوس
امسال کنارمان، «علی مشمولی» نیست

شعر: میلاد پور اکبری