به مناسب درگذشت خانم سکینه مشمولی خواهر مدیر عامل محترم گروه صنعتی فومنات و مادر همکار ارجنمد آقای محسن سعیدی مراسمی یادبودی در روز شنبه مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل هتل معین شهرستان فومن از سوی کارکنان گروه صنعتی فومنات برگزار می گردد.
حضور پر محبت سروران گرامی باعث شادی روح آن عزیز از دست رفته و تسل خاطر بازماندگان خواهد شد.

Leave a Reply